Document Scan Service

 

Outsource nu het digitaliseren van uw papieren archief, met onze efficiënte oplossing Document Scan Service. Bekijk voor meer informatie de brochure.

 

 

Door het digitaal archiveren van al uw inkomende informatie, behoudt u het overzicht en heeft uw grip op uw documenten. Dit scheelt tijd en bespaart kosten doordat het veelvuldig kopiëren en fysiek verzenden van papieren documenten niet meer nodig is.

DOCUconcept levert krachtige digitale archief oplossingen waarin al uw inkomende en uitgaande documenten op een veilige, uniforme en gestructureerde wijze kunnen worden vastgelegd.

Document Scan Service
U staat op het punt om uw documenten te digitaliseren of wellicht bent u hier inmiddels al mee van start gegaan. Het digitaal beschikbaar hebben van al uw binnenkomende en/of uitgaande documenten kan uw organisatie namelijk veel winst opleveren waaronder:
•   Snellere beschikbaarheid van informatie
•   Efficiëntere bedrijfsprocessen
•   Minder papier verwerking
•   Lagere operationele kosten

Vaak wordt er omwille van tijd, kosten en resources besloten om het bestaande papieren archief niet te digitaliseren, maar om deze langzaam te laten verdwijnen wanneer de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Dit betekent echter dat er vele jaren over heen kunnen gaan voordat de laatste archiefkast het pand kan verlaten en er gedurende deze gehele periode niet optimaal geprofiteerd kan worden van de nieuwe digitale werkprocessen.

DOCUconcept biedt u met Document Scan Service de mogelijkheid om uw papieren omgeving in een keer te digitaliseren.

Omdat het outsourcen van een digitaliseringproject tijd en investering vergt, voeren wij van tevoren altijd een quickscan uit om de kosten en benodigde tijd m.b.t. het scanwerk inzichtelijk te maken. Voor de quickscan zal een consultant bij u ter plaatse een inventarisatie uitvoeren. Op basis de verzamelde informatie en uw wensen en eisen zal vervolgens een rapportage en offerte worden opgeleverd.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van DOCUconcept bent. DOCUconcept gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van DOCUconcept zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door DOCUconcept kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van DOCUconcept.

De internetsite van DOCUconcept genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van DOCUconcept. DOCUconcept houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van DOCUconcept.

Google Analytics.
De internetsite van DOCUconcept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan DOCUconcept.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOCUconcept heeft hier geen invloed op.

DOCUconcept heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van DOCUconcept verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage