nobilex-cirkelMet behulp van onze scan & herken oplossing naar Nobilex scant u uw papieren documenten direct naar Nobilex. U scant de documenten op uw multifunctionele printer en deze worden direct met de juiste informatie opgenomen onder de juiste cliënt en/of het juiste dossier binnen Nobilex middels onze Nobilex scanconnector.

Via een directe verbinding worden documenten rechtstreeks verwerkt en opgeslagen in Nobilex. Ook wijzigingen die aan de zijde van Nobilex worden gemaakt zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe cliënt of documenttype, zijn direct zichtbaar op uw multifunctionele printer. Aktes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en alle andere dossiers en documenten kunnen direct in Nobilex worden geplaatst. En met de vooraf ingestelde keuzemogelijkheden voegt u eenvoudig extra informatie toe aan de gescande documenten. Hierdoor hebt u direct alle gegevens digitaal beschikbaar in Nobilex.

Alle gescande documenten worden hierbij middels geavanceerde OCR techniek standaard 100% op tekst doorzoekbaar gemaakt en tevens opgeslagen als PDF/A bestand t.b.v. lange termijn digitale opslag en archivering. Door de gescande documenten van OCR te voorzien kunt u de documenten weer snel en eenvoudig op tekst/inhoud terugvinden.

Voordelen:
   Directe communicatie/verbinding met Nobilex
   Efficiëntere en minder foutgevoelige digitale dossiervorming in Nobilex
   Uniformiteit; eenieder scant o.b.v. dezelfde procedure
   Erg laagdrempelig in gebruik d.m.v. gebruiksvriendelijke bediening en verwerking
   Aanzienlijke tijdsbesparing op het scan- en verwerkproces t.o.v. het traditioneel scannen
   Voldoet aan standaarden van een audit trail, waaronder PDF/A (ISO 19005) en beveiliging van documenten
   Alle gescande documenten (zowel papier als digitaal) zijn volledig doorzoekbaar d.m.v. OCR
   Scans zijn sneller en op inhoud/tekst terug te vinden
   Ondersteuning op meerdere merken printapparatuur, ofwel merkonafhankelijk

Neem voor meer informatie en prijzen contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van DOCUconcept bent. DOCUconcept gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van DOCUconcept zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door DOCUconcept kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van DOCUconcept.

De internetsite van DOCUconcept genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van DOCUconcept. DOCUconcept houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van DOCUconcept.

Google Analytics.
De internetsite van DOCUconcept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan DOCUconcept.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOCUconcept heeft hier geen invloed op.

DOCUconcept heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van DOCUconcept verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage