Organisaties veranderen snel en hebben te kampen met een overload aan informatie door binnenkomende post, interne documenten, via email en internet. Door alle snelle veranderingen wordt er nog onnodig veel geprint en gekopieerd; processen lopen hierdoor vertraging op. Of nog erger: er worden fouten gemaakt! Dat leidt tot gefrustreerde medewerkers en nog erger: tot ontevreden klanten!

DOCUconcept adviseert kleine en middelgrote bedrijven, stichtingen en semi-overheidsinstellingen over innovatieve print-, scan- en documentmanagementoplossingen en levert bijpassende producten en diensten. Het gaat ons niet om het verkopen van machines, maar om het bieden van toegevoegde waarde, gericht op een optimale documentenstroom in uw organisatie. Uw voordeel: meer efficiency, minder kosten en milieuvriendelijk!

Met meer dan 25 jaar ervaring is DOCUconcept uw partner op het gebied van documentmanagement oplossingen, multifunctionals, printers en advies/consultancy. DOCUconcept baseert na een eerste kennismaking met u, het advies op haar 5-stappenplan rondom uw print- en documentstromen:

Stap 1.       Analyseren van uw documentstromen

Stap 2.       Adviseren van de passende totaaloplossing

Stap 3.       Implementeren van de totaaloplossing

Stap 4.       Optimaliseren op basis van kwaliteit, efficiency en MVO

Stap 5.       Beheren gedurende de gehele looptijd

Ook u kunt gemiddeld 30% besparen! Daarnaast profiteert u van de flexibiliteit en de kennis van een kleinere organisatie. Wij willen niet de grootste zijn, maar wel de beste. Onze kwaliteit wordt ondersteund door het innovatieve en slagvaardige KYOCERA, een speler van wereldformaat. Als KYOCERA Dedicated Business Partner beschikken wij over een serviceorganisatie met landelijke dekking. Vanzelfsprekend bieden wij daarnaast ook verschillende flexibele onderhoudsovereenkomsten en financieringsmogelijkheden. Kortom, DOCUconcept garandeert u 100 % klanttevredenheid!

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van DOCUconcept bent. DOCUconcept gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van DOCUconcept zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door DOCUconcept kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van DOCUconcept.

De internetsite van DOCUconcept genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van DOCUconcept. DOCUconcept houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van DOCUconcept.

Google Analytics.
De internetsite van DOCUconcept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan DOCUconcept.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOCUconcept heeft hier geen invloed op.

DOCUconcept heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van DOCUconcept verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage