Download de whitepaper

 

Zorg ervoor dat uw systemen en processen up-to-date zijn om kostbare datalekken binnen uw organisatie te voorkomen. Het is daarom zeer belangrijk om u zich nu te (laten) informeren, voordat het te laat is. Hiervoor is een whitepaper beschikbaar. Vul hieronder uw gegevens in en download de whitepaper 'AVG een introductie'. Indien u een afspraak wenst te maken, dan kunt u dit ook laten weten.

 

Wellicht heeft u het al vernomen of ergens gelezen, maar op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbeschermings (AVG), internationaal General Data Protection Regulation (GDPR), de nationale wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

Hierdoor ontstaat er een eenduidige persoonsgegevensbescherming en -regulering van de stroming van persoonsgegevens tussen alle 28 EU-lidstaten.

Waarom deze verandering?
In het kort omdat de oorspronkelijke Europese richtlijn inzake gegevensbeschermingsrichtlijnen (Richtlijn 95/46 / EG) die sinds oktober 1995 van kracht is achterhaald is. Ontwikkelingen in IT, zoals internet, sociale media, internetbankdiensten, cloud-based services/oplossingen, enz. hebben geresulteerd in een aantal tekortkomingen in de oude richtlijn.

Belangrijke principes:
Bij de verwerking van persoonsgegevens moet de verwerkingsverantwoordelijke zich ervan verzekeren dat bepaalde principes in acht worden genomen. Persoonsgegevens moeten:
•   worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze;
•   worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
•   toereikend en relevant zijn, en moeten worden beperkt tot wat noodzakelijk is;
•   juist zijn en indien nodig worden geactualiseerd;
•   mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
•   worden verwerkt op een wijze die de gepaste veiligheid van de persoonsgegevens waarborgt.

DOCUconcept helpt u
Er zijn enkele basis- en kernaanbevelingen die DOCUconcept doet om een boete te vermijden en ervoor te zorgen dat uw organisatie AVG klaar is. Over welke stappen u in overweging dient te nemen, kunnen wij u adviseren.

Ook kunnen wij analyseren en adviseren of uw outputomgeving wel veilig genoeg is. Printers en multifunctionele apparaten (MFP's) zijn intelligente netwerk geconnecteerde machines die net zoals een pc, een scherm, een toetsenbord, een harde schijf (die mogelijk gevoelige informatie kunnen opslaan) en een besturingssysteem bevatten. Dit maakt ze een even belangrijk onderdeel van uw AVG-beleid.

Neem voor meer informatie of concrete hulp contact met ons via het invulformulier links op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van DOCUconcept bent. DOCUconcept gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van DOCUconcept zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door DOCUconcept kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van DOCUconcept.

De internetsite van DOCUconcept genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van DOCUconcept. DOCUconcept houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van DOCUconcept.

Google Analytics.
De internetsite van DOCUconcept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan DOCUconcept.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOCUconcept heeft hier geen invloed op.

DOCUconcept heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van DOCUconcept verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage