Scan & herken naar NEXTassyst

Digitalisering is zeer actueel. Ook binnen het notariaat is de digitaliseringsslag de komende jaren een belangrijke uitdaging. Digitalisering, zowel extern (dienstverlening) als intern (bedrijfsvoering en -processen), is noodzakelijk om effectief en efficiënt te kunnen blijven werken. Bovendien maakt digitalisering het tevens mogelijk om onderscheidend te kunnen zijn in prijs en klantbenadering. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en samenwerking, bij uw medewerkers onderling en tussen uw cliënten, is een belangrijk aandachtspunt binnen het notariaat.

Documenten en dossiers vormen het hart van het notariaat. Het beheren van deze verschillende documenten en dossiers kost tijd, inzet en geduld. Bij het maken van juridische documenten onder tijdsdruk, hebben uw medewerkers een zeer belangrijk aandeel. Documenten moeten daarbij altijd snel beschikbaar en te raadplegen zijn. Zijn de dossiers wel compleet? Ook dat is een belangrijke vraag. Door documenten te digitaliseren en processen te automatiseren zijn uw documenten eenvoudig snel te vinden, te volgen, goed te keuren en uiteindelijk te archiveren. Met de zekerheid dat u beschikt over volledige dossiers.

Scan & herken
Om het verwerken van digitale dossiers en papieren documenten te versnellen en te vereenvoudigen, heeft DOCUconcept een scan & herken oplossing ontwikkeld, geschikt voor diverse bedrijfsapplicaties binnen het notariaat. Hiermee verwerkt u snel en efficiënt papieren en digitale documenten en dossiers direct naar de juiste locatie binnen uw bedrijfsapplicatie.

Met één druk op de knop dossiers scannen, verwerken en opslaan. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar via de speciaal ontwikkelde scan & herken oplossing is dit mogelijk. Vanaf uw multifunctional kunt u als notaris of uw medewerker vanaf nu rechtstreeks scannen naar uw bedrijfsapplicatie. Nooit meer eerst omslachtig al uw dossiers scannen naar uw e-mail of netwerkmap en bijlagen openen, om deze op te slaan in nieuw aan te maken mapjes. Voortaan kunt u in slechts één eenvoudige handeling al uw documenten en dossiers direct verwerken.

Wij bieden met deze scan & herken oplossing een standaard koppeling naar onder andere Notarieel Informatiesysteem Van Brug, Codex, NEXTassyst, Quantaris Q-Bis en Nobilex.

 vanbrug-cirkel   nextassyst-cirkel   quantaris-cirkel   nobilex-cirkel

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden.
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van DOCUconcept bent. DOCUconcept gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van DOCUconcept zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door DOCUconcept kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van DOCUconcept.

De internetsite van DOCUconcept genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van DOCUconcept. DOCUconcept houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van DOCUconcept.

Google Analytics.
De internetsite van DOCUconcept maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan DOCUconcept.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOCUconcept heeft hier geen invloed op.

DOCUconcept heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van DOCUconcept verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage